WELKOM

Geïnteresseerden kunnen zich via deze website als lid van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie aanmelden.

Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen met een afgeronde opleiding op ten minste HBO-niveau op het gebied van de audiologie of een voor de audiologie relevant vakgebied zoals bijvoorbeeld logopedie, linguïstiek, spraak- en taalpathologie, maatschappelijk werk, psychologie, pedagogiek, natuurkunde, biologie, enz. In geval van twijfel wordt dit door het bestuur beoordeeld. Geïnteresseerden kunnen zich hiertoe melden bij de secretaris. Wie niet aan deze voorwaarde voldoet kan zich aanmelden als geassocieerd lid van de Vereniging.


Aanmeldingsformulier voor het NVA lidmaatschap

Gebruik het aanmeldingsformulier hieronder om u als lid of geassocieerd lid op te geven. U heeft ondersteuning nodig van drie bestaande leden van de vereniging. Uw aanmelding komt automatisch terecht bij de secretaris van de NVA en u bent vanaf uw aanmelding (mits goedgekeurd) aspirant-lid, met dezelfde rechten als een gewoon of geassocieerd lid. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) bij de wetenschappelijke vergadering in februari wordt uw aanmelding officieel bekrachtigd.
De contributie bedraagt € 50,– per jaar bij automatische incasso (anders € 55,–). Het lidmaatschap loopt van januari t/m december. De contributie wordt niet naar rato verrekend.

Rekening NVA
IBAN: NL88INGB0000635823
BIC: INGBNL2A

Mutaties kunnen worden aangebracht via het eigen account in het leden portal. Bij vragen/onduidelijkheden kan contact worden opgenomen via mutaties@ned-ver-audiologie.nl.

 

NAAR AANMELDFORMULIER  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *