De Nederlandse Vereniging voor Audiologie is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 816586391
Postadres: M. Bouwes Bavinck, secretaris. p/a BAM Administratie, Postbus 295, 8070 AG Nunspeet
Doelstelling: zie aldaar
Beleidsplan: zie aldaar
Bestuurssamenstelling: zie aldaar. Het bestuur is onbezoldigd.
Activiteiten: zie aldaar
Financiële verantwoording: zie Jaarverslagen.