Keuze lidmaatschap NVA

WELKOM

Geïnteresseerden kunnen zich via deze website als lid van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie aanmelden.

Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen met een afgeronde opleiding op ten minste HBO-niveau op het gebied van de audiologie of een voor de audiologie relevant vakgebied zoals bijvoorbeeld logopedie, linguïstiek, spraak- en taalpathologie, maatschappelijk werk, psychologie, pedagogiek, natuurkunde, biologie, enz. In geval van twijfel wordt dit door het bestuur beoordeeld. Geïnteresseerden kunnen zich hiertoe melden bij de secretaris. Wie niet aan deze voorwaarde voldoet kan zich aanmelden als geassocieerd lid van de Vereniging.

U heeft ondersteuning nodig van drie bestaande leden van de vereniging. Uw aanmelding komt automatisch terecht bij de secretaris van de NVA en u bent vanaf uw aanmelding (mits goedgekeurd) aspirant-lid, met dezelfde rechten als een gewoon of geassocieerd lid. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) bij de wetenschappelijke vergadering in februari wordt uw aanmelding officieel bekrachtigd.

De contributie bedraagt € 55,– per jaar. Het lidmaatschap loopt van januari t/m december. De contributie wordt niet naar rato verrekend.
Als u kiest voor een automatische incasso bedraagt het lidmaatschap €50 per jaar.

Kies hieronder uw lidmaatschap en u wordt doorgestuurd naar de inschrijf pagina en naar onze betalingsprovider.

 

NVA Lidmaatschap
Automatische Incasso
€50 per jaar
NVA Lidmaatschap
Eenmalige Betaling
€55 per jaar