Beleidsplan NVA 2018-2022

Visie    

In 2022 is de NVA dé leer- en ontmoetingsplaats voor vakgenoten actief in de audiologie[1]. Kennisdeling, samenwerking en ledeninteractie zijn op een hoger niveau gekomen. Leermiddelen en presentaties zijn digitaal toegankelijk[2]. Het audiologieleerboek en de e-learningomgeving zijn toonaangevend en de ‘gouden standaard’ in de sector.

Missie 

De NVA faciliteert kennisuitwisseling en open dialoog tussen verschillende professionals om fundamentele wetenschappelijke en toegepaste inzichten verkrijgen in ons vak, daar we ervan overtuigd zijn dat dat de audiologische zorg verbetert.

Doelstellingen

We hebben een informele omgang met elkaar en hebben een laagdrempelige toegang. Alle professionals werkzaam in de audiologie zijn welkom. We verwachten van elkaar een kritische blik en ook een evenwicht in halen en brengen. Er zijn is meedoen. Wij ontmoeten elkaar als vakprofessionals en niet als belangenbehartiger van organisaties of beroepsgroepen. Wij spelen de bal en niet de man. We hebben een prettig contact met de industrie en vakhandel vanuit het besef dat wij elkaar nodig hebben. Onze primaire focus is nationaal maar we hebben oog voor de internationale ontwikkelingen en benutten daar de kansen voor samenwerking. Ons bestuur is benaderbaar, zelfkritisch en heeft een evenwichtige samenstelling.

Strategie

  • De NVA continueert het regelmatig organiseren wetenschappelijke bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en laagdrempelig contact tussen collega’s.
  • De NVA blijft investeren in digitale scholingsmiddelen, het audiologieboek en e-learning in het bijzonder.
  • De NVA zal een portaal maken om dissertaties op het gebied van audiologie te kunnen terugvinden.
  • De NVA zoekt op bestuurlijk niveau toenadering tot haar zusterorganisaties (KNO, NVKF/KKAu, maar ook TOS-net, FENAC, WAG, NIP, etc,) met als doel te inventariseren of samenwerking zinvol lijkt, bijvoorbeeld door elkaar te informeren over extern beleid, extern beleid op elkaar af te stemmen of bijvoorbeeld door gezamenlijke wetenschappelijke bijeenkomsten te organiseren.
  • De NVA onderhoudt internationale contacten (EFAS, DGA, Vlaamse verenigingen), maar geeft voorrang aan de nationale contacten
  • De NVA zal, op geleide van de behoefte van de leden, de mogelijkheden van de nieuwe website, benutten. Hierbij valt te denken aan: nieuwe vorm nieuwsbrief, fora / discussies, mailgroepen.
  • De NVA zal van haar lustrum in 2020 een wetenschappelijk en sociaal zeer interessante en vruchtbare bijeenkomst maken.

[1] Met audiologie bedoelen we: diagnostiek, advisering, begeleiding en revalidatie bij gehoor-, taal- en spraakvraagstukken

[2] In ieder geval voor leden en voor zover mogelijk ook voor niet-leden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *