• In memoriam Theo Kapteijn

  In memoriam Theo Kapteijn Geachte NVA-leden, Zojuist ontvingen wij bericht dat onze collega Theo Kapteijn op maandag 3 december is overleden op de leeftijd van 82 jaar. Theo was in dienst van de Vrije Universiteit vanaf 1962 en hoofd van het afdeling Audiologie vanaf de opening van het VU-ziekenhuis in 1964 tot aan zijn pensionering. Theo was een warm mens; bij patiënten was hij geliefd om zijn inlevingsvermogen en betrokkenheid. In zijn functie droeg hij bij aan de opleiding van vele KNO-artsen en was verantwoordelijk voor de opleiding van menig klinisch fysicus-audioloog. Zijn wetenschappelijke belangstelling betrof audiologie in de volle breedte, van technische aspecten in diagnostiek en revalidatie tot de psychosociale aspecten van een leven met slechthorendheid. Theo was erelid van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie. Binnen de NVA verzorgde hij vele voordrachten, voerde de redactie bij meerdere NVA-publicaties, was bestuurslid , nam mede het initiatief voor het Leerboek Audiologie op Internet en werkte daadkrachtig aan de invulling van dit dynamische naslagwerk. Wij wensen zijn familie sterkte bij het verwerken van dit verlies. Het bestuur van de NVA
 • Thema NVA-Wintervergadering 8 februari 2019: Diagnostiek bij meertaligen; cultuursensitief werken

  Het thema van de NVA-Wintervergadering van 8 februari 2019 is bekend: Diagnostiek bij meertaligen; cultuursensitief werken. Meer informatie volgt.
 • In memoriam Paul Kuyper

  In memoriam Paul Kuyper Onlangs bereikte ons het bericht dat Paul Kuyper op 28 oktober 2018 op 86-jarige leeftijd is overleden. Paul was als klinisch fysicus-audioloog verbonden aan het Wilhelmina Gasthuis en het latere AMC in Amsterdam. Hij was tientallen jaren lid van de NVA en ook na zijn pensionering vaste bezoeker van onze wetenschappelijke vergaderingen. Naast zijn werk in de audiologie was muziek zijn grote liefde. Hij heeft ons vak verrijkt met een eigen woord voor de beengeleider: de “botbibberaar”. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. Het bestuur van de NVA
 • Presentaties NVA-najaarsvergadering 2018 staan online

  U kunt de presentaties van de NVA-najaarsvergadering van 28 september jl. hier terugvinden.
 • Nieuwe pagina Vacatures

  De NVA-website heeft een nieuwe pagina waar de meest recente vacatures op audiologiegebied geplaatst kunnen worden. Op dit moment zijn er twee (bij ons) bekende vacatures. Kijk verder bij Vacatures
 • Vraag over Echovrije ruimte bij TNO; graag reacties

  Bij TNO Soesterberg is een echovrije ruimte beschikbaar, die nauwelijks meer gebruikt wordt. In hoeverre is het bekend is dat deze ruimte bij TNO bestaat, en of er wellicht behoefte bestaat om hem te gebruiken?  Zijn er nog wensen voor gebruik van deze ruimte? Bij onvoldoende gebruik wordt de ruimte afgebroken of afgesloten. Reacties graag naar voor 27 november naar onze secretaris Rob Drullman: secretaris@ned-ver-audiologie.nl
 • Informatiedag SH en TOS op zaterdag 3 november 2018

  Thema van de dag: Meedoen! Zaterdag 3 november 2018 wordt de landelijke Informatiedag SH en TOS gehouden met een zeer aantrekkelijk programma. De dag wordt georganiseerd door de FOSS in samenwerking met SH-Jong en SpraakSaam en is speciaal bedoeld voor ouders van slechthorende kinderen en ouders van kinderen met een TOS. Ook professionals die werkzaam zijn in de sector zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst is dé gelegenheid om in korte tijd heel veel informatie te krijgen en in een ongedwongen sfeer met elkaar te spreken. Kinderen tot 11 jaar kunnen meedoen aan het kinderprogramma. Voor SH-jongeren en jongeren met TOS (12-16 jaar) wordt een apart programma aangeboden. Diverse organisaties en bedrijven presenteren zich deze dag met een informatiestand. Je bent zaterdag 3 november van harte welkom op de school Auris Fortaal, Santa Cruzdreef 30 te Utrecht. Lees hier het programma en de mogelijkheid om je in te schrijven!
 • Artikel Volkskrant: Welke oordopjes zijn het beste?

  Jan de Laat is audioloog en krijgt mensen met gehoorschade op zijn spreekuur. Hij weet welke oordopjes het beste zijn voor op festivals en tijdens concerten. Artikel te vinden op de website van de volkskrant
 • FODOK brengt boek uit “Een doof of slechthorend kind in de groep”

  Een doof of slechthorend kind in de groep

  Onmisbare informatie voor begeleiders van een doof of slechthorend kind

  Dove en slechthorende kinderen groeien op in een samenleving die volledig is ingesteld op mensen die goed horen. Ze missen vaak informatie, en dat kan grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Als je informatie mist, is het moeilijker om mee te doen met de rest, om te leren en om zelfvertrouwen op te bouwen.

  Wanneer je als begeleider op school, op de kinderopvang of op een club te maken krijgt met een doof of slechthorend kind, sta je daarom voor een uitdaging. Hoe voorkom je dat dit kind of deze jongere in het gedrang komt in je groep? Hoe zorg je dat hij of zij ondanks de gehoorbeperking zo goed mogelijk kan meedoen?

  De interviewbundel ‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ informeert en inspireert. Zeven begeleiders van dove en slechthorende kinderen vertellen over hun ervaringen, en daarnaast krijgt de lezer tips en informatie: over de handicap, hulpmiddelen en gespecialiseerde ondersteuningsmogelijkheden. Het levert kennis en begrip op: de gereedschappen om kinderen beter te kunnen begeleiden.

  ‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ is een uitgave van de FODOK, Federatie van Ouders van Dove Kinderen – met of zonder CI. Het boekje werd gerealiseerd in samenwerking met de FOSS en is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Handicap.nl (voorheen Revalidatiefonds) en de NSDSK

  ‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ is in de FODOK-webwinkel te bestellen voor de tijdelijke actieprijs van € 7,50 exclusief verzendkosten. Na 30 september 2018 kost het boekje € 12,50.