• Oproep proefpersonen DSH-kinderen (groep 6, 7, 8 regulier onderwijs) voor onderzoek Sociale Participatie

  BETERE SOCIALE PARTICIPATIE DOVE/SLECHTHORENDE KINDEREN Samen spelen, samen kletsen, het is niet vanzelfsprekend voor veel dove en slechthorende (DSH) kinderen op reguliere scholen. Wat kan de horende omgeving hieraan doen? En wat zeggen DSH-kinderen hierover zelf? Met dit unieke onderzoek willen we kijken naar de manier waarop de sociale participatie van DSH-kinderen kan verbeteren door aanpassingen te maken in de schoolomgeving; niet alleen in de klas, maar ook tijdens de pauzes, bijvoorbeeld op het speelplein. We zijn op zoek naar DSH-kinderen in groep 6, 7 en 8 op reguliere scholen. Natuurlijk houden we hierbij de privacy van de kinderen goed in de gaten. En. op basis van dit onderzoek komen er specifieke aanbevelingen, binnen de financiële mogelijkheden van de school. Contact Voor vragen over dit onderzoek en mogelijke deelname, e-mail Dr. Adva Eichengreen (in het Engels) a.eichengrun@fsw.leidenuniv.nl of Prof. Carolien Rieffe c.rieffe@fsw.leidenuniv.nl Hier lees je meer over de ideeën van Adva  en over dit onderzoek. Dit project is een samenwerking tussen Universiteit Leiden (Ontwikkelingspsychologie) & TU Delft (Architectuur en Bouwkunde)
 • 4-9 februari Week van het Oorsuizen: Tinnitus Symposium Rotterdam

  Tinnitus Symposium op 9 februari 2019 in Rotterdam Nieuw breinonderzoek, protocollen en behandelingen Houten, 10 januari 2019 – Stichting Hoormij organiseert een Tinnitus Symposium op zaterdag 9 februari 2019 in Rotterdam. Het is één van de activiteiten die de Stichting initieert tijdens de Week van het Oorsuizen. Mensen met beginnende tinnitus of oorsuizen hebben veel vragen, maar vooral ook zorgen. Wat is het? Hoe kom ik eraan? En vooral hoe kom ik er vanaf? Tijdens het symposium informeren Nederlandse onderzoekers en behandelaren van tinnitus de bezoekers over de stand van zaken op gebied van onderzoek, ontwikkelingen en behandeling. Denk aan mogelijke oorzaken van tinnitus, de effectiviteit van behandelingen en actueel wetenschappelijk onderzoek. Tinnitus is het waarnemen van een piep, brom, fluit, suis, gepomp of ander geluid in het hoofd, of in één of beide oren, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Tinnitus noem je ook wel oorsuizen. Het geluid kan zo indringend zijn dat het van invloed is op alle facetten van je leven. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Het aantal stijgt, vooral onder jongeren. Goede voorlichting en preventie zijn meer dan ooit nodig. Van 4 tot en met 9 februari 2019 organiseert Stichting Hoormij voor de 5e keer de Week van het Oorsuizen. Op zoek naar een remedie Er is, in verreweg de meeste gevallen, nog geen medicijn, operatieve ingreep of behandeling die de oorzaak van de tinnitus wegneemt. Mensen moeten leren omgaan met de klachten. Een toenemend aantal therapieën en behandelingen kan hierbij ondersteunen. Het succes van de aangeboden begeleiding varieert nogal en is afhankelijk van factoren die zowel met de aard van de tinnitus als met de persoon zelf te maken hebben. Zelfs als de behandeling succesvol is, blijft de tinnitus merkbaar aanwezig, maar op een wijze die minder belastend is. Ontwikkelingen op het gebied van onderzoek Wereldwijd vindt er veel wetenschappelijk onderzoek plaats naar zowel oorzaken als behandelingen. In Europa zijn, gefinancierd met Europese subsidiegelden, grootschalige projecten gestart waarbij een onderzoekers op het gebied van tinnitus wordt opgeleid. Ook enkele Nederlandse Universitair Medische Centra participeren hierin. Het programma van het symposium vindt u in onze agenda Meer informatie en aanmelden Het symposium vindt plaats op het Wartburg College, Carnissesingel 20 in Rotterdam. Op www.stichtinghoormij.nl vind je meer informatie over tinnitus, het symposium en de week van het oorsuizen. Bij Stichting Hoormij kan iedereen terecht met vragen over slechthorendheid, tinnitus, brughoektumor, hyperacusis, CI, en evenwichtsaandoeningen, zoals de ziekte van Ménière. Hoormij biedt informatie, advies, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Voor veel gehooraandoeningen bestaat nog geen behandeling die de aandoening vertraagt of stopt. Het doel van Stichting Hoormij is om meer (h)erkenning te krijgen voor de vaak onzichtbare gevolgen van gehooraandoeningen en daarmee de kwaliteit van leven te vergroten. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Hoormij
 • Inschrijving NVA-Wintervergadering 8 februari 2019 geopend

  We starten de wintervergadering met een korte ALV. Relevante stukken zijn per mail toegestuurd aan alle leden en ook op onze website te vinden: u vindt de stukken hier. Voor het inhoudelijke deel van deze dag hebben we als thema in de ochtend ‘Diagnostiek bij meertaligen; cultuursensitief werken’. Een breed thema, met aandacht voor (inter)culturele communicatie, de rol van tolken en diagnostiek. In de middag hebben we verschillende vrije voordrachten. Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrief. Nagekomen abstract Kimmy Snel vindt u hier Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, dan is aanmelden verplicht. Dat kan via onderstaande link: https://nva-wintervergadering-2019.eventbrite.nl NVA-leden melden zich voor een van drie opties, kies de juiste voor uzelf uit. Aanmelden is kosteloos voor NVA-leden. Als u zich heeft aangemeld (slechts 1 aanmelding per lid is mogelijk), krijgt u een bevestiging per email met een ticket. Wij vragen u uw ticket naar de bijeenkomst mee te nemen (een printje, maar digitaal op de smartphone kan ook). De NVA wil een open vereniging zijn en heeft als doel de kennis zo breed mogelijk te verspreiden. Niet-leden zijn hartelijk welkom als gast. Ook gasten zijn verplicht zich aan te melden en betalen wel een bijdrage voor het bijwonen van deze dag. Aanmelden door leden en gasten kan tot 4 februari 2019 23:59 uur. Daarna is de inschrijving gesloten.
 • In memoriam Theo Kapteijn

  In memoriam Theo Kapteijn Geachte NVA-leden, Zojuist ontvingen wij bericht dat onze collega Theo Kapteijn op maandag 3 december is overleden op de leeftijd van 82 jaar. Theo was in dienst van de Vrije Universiteit vanaf 1962 en hoofd van het afdeling Audiologie vanaf de opening van het VU-ziekenhuis in 1964 tot aan zijn pensionering. Theo was een warm mens; bij patiënten was hij geliefd om zijn inlevingsvermogen en betrokkenheid. In zijn functie droeg hij bij aan de opleiding van vele KNO-artsen en was verantwoordelijk voor de opleiding van menig klinisch fysicus-audioloog. Zijn wetenschappelijke belangstelling betrof audiologie in de volle breedte, van technische aspecten in diagnostiek en revalidatie tot de psychosociale aspecten van een leven met slechthorendheid. Theo was erelid van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie. Binnen de NVA verzorgde hij vele voordrachten, voerde de redactie bij meerdere NVA-publicaties, was bestuurslid , nam mede het initiatief voor het Leerboek Audiologie op Internet en werkte daadkrachtig aan de invulling van dit dynamische naslagwerk. Wij wensen zijn familie sterkte bij het verwerken van dit verlies. Het bestuur van de NVA
 • Thema NVA-Wintervergadering 8 februari 2019: Diagnostiek bij meertaligen; cultuursensitief werken

  Het thema van de NVA-Wintervergadering van 8 februari 2019 is bekend: Diagnostiek bij meertaligen; cultuursensitief werken. Meer informatie volgt.
 • In memoriam Paul Kuyper

  In memoriam Paul Kuyper Onlangs bereikte ons het bericht dat Paul Kuyper op 28 oktober 2018 op 86-jarige leeftijd is overleden. Paul was als klinisch fysicus-audioloog verbonden aan het Wilhelmina Gasthuis en het latere AMC in Amsterdam. Hij was tientallen jaren lid van de NVA en ook na zijn pensionering vaste bezoeker van onze wetenschappelijke vergaderingen. Naast zijn werk in de audiologie was muziek zijn grote liefde. Hij heeft ons vak verrijkt met een eigen woord voor de beengeleider: de “botbibberaar”. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. Het bestuur van de NVA
 • Presentaties NVA-najaarsvergadering 2018 staan online

  U kunt de presentaties van de NVA-najaarsvergadering van 28 september jl. hier terugvinden.
 • Nieuwe pagina Vacatures

  De NVA-website heeft een nieuwe pagina waar de meest recente vacatures op audiologiegebied geplaatst kunnen worden. Op dit moment zijn er twee (bij ons) bekende vacatures. Kijk verder bij Vacatures
 • Vraag over Echovrije ruimte bij TNO; graag reacties

  Bij TNO Soesterberg is een echovrije ruimte beschikbaar, die nauwelijks meer gebruikt wordt. In hoeverre is het bekend is dat deze ruimte bij TNO bestaat, en of er wellicht behoefte bestaat om hem te gebruiken?  Zijn er nog wensen voor gebruik van deze ruimte? Bij onvoldoende gebruik wordt de ruimte afgebroken of afgesloten. Reacties graag naar voor 27 november naar onze secretaris Rob Drullman: secretaris@ned-ver-audiologie.nl