• Informatiedag SH en TOS op zaterdag 3 november 2018

  Thema van de dag: Meedoen! Zaterdag 3 november 2018 wordt de landelijke Informatiedag SH en TOS gehouden met een zeer aantrekkelijk programma. De dag wordt georganiseerd door de FOSS in samenwerking met SH-Jong en SpraakSaam en is speciaal bedoeld voor ouders van slechthorende kinderen en ouders van kinderen met een TOS. Ook professionals die werkzaam zijn in de sector zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst is dé gelegenheid om in korte tijd heel veel informatie te krijgen en in een ongedwongen sfeer met elkaar te spreken. Kinderen tot 11 jaar kunnen meedoen aan het kinderprogramma. Voor SH-jongeren en jongeren met TOS (12-16 jaar) wordt een apart programma aangeboden. Diverse organisaties en bedrijven presenteren zich deze dag met een informatiestand. Je bent zaterdag 3 november van harte welkom op de school Auris Fortaal, Santa Cruzdreef 30 te Utrecht. Lees hier het programma en de mogelijkheid om je in te schrijven!
 • Artikel Volkskrant: Welke oordopjes zijn het beste?

  Jan de Laat is audioloog en krijgt mensen met gehoorschade op zijn spreekuur. Hij weet welke oordopjes het beste zijn voor op festivals en tijdens concerten. Artikel te vinden op de website van de volkskrant
 • FODOK brengt boek uit “Een doof of slechthorend kind in de groep”

  Een doof of slechthorend kind in de groep

  Onmisbare informatie voor begeleiders van een doof of slechthorend kind

  Dove en slechthorende kinderen groeien op in een samenleving die volledig is ingesteld op mensen die goed horen. Ze missen vaak informatie, en dat kan grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Als je informatie mist, is het moeilijker om mee te doen met de rest, om te leren en om zelfvertrouwen op te bouwen.

  Wanneer je als begeleider op school, op de kinderopvang of op een club te maken krijgt met een doof of slechthorend kind, sta je daarom voor een uitdaging. Hoe voorkom je dat dit kind of deze jongere in het gedrang komt in je groep? Hoe zorg je dat hij of zij ondanks de gehoorbeperking zo goed mogelijk kan meedoen?

  De interviewbundel ‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ informeert en inspireert. Zeven begeleiders van dove en slechthorende kinderen vertellen over hun ervaringen, en daarnaast krijgt de lezer tips en informatie: over de handicap, hulpmiddelen en gespecialiseerde ondersteuningsmogelijkheden. Het levert kennis en begrip op: de gereedschappen om kinderen beter te kunnen begeleiden.

  ‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ is een uitgave van de FODOK, Federatie van Ouders van Dove Kinderen – met of zonder CI. Het boekje werd gerealiseerd in samenwerking met de FOSS en is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Handicap.nl (voorheen Revalidatiefonds) en de NSDSK

  ‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ is in de FODOK-webwinkel te bestellen voor de tijdelijke actieprijs van € 7,50 exclusief verzendkosten. Na 30 september 2018 kost het boekje € 12,50.

 • U kunt zich aanmelden voor de NVA-najaarsvergadering van 28 september: “nieuwe ontwikkelingen in CI”

  Op vrijdag 28 september vindt de NVA-Najaarsvergadering plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema in de ochtend is “Nieuwe ontwikkelingen in CI”. In de middag zijn er enkele vrije voordrachten en een tutorial over de nieuwe richtlijn voor beengeleidingshoortoestellen. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, dan is aanmelden verplicht. Dat kan via onderstaande link (via deze website op PC of laptop; er zijn problemen met de Eventbrite app op tablet of smartphone): https://nva-najaarsvergadering-2018.eventbrite.nl NVA-leden melden zich voor een van drie opties, kies de juiste voor uzelf uit. Aanmelden is kosteloos voor NVA-leden. Als u zich heeft aangemeld (slechts 1 aanmelding per lid is mogelijk), krijgt u een bevestiging per email met een ticket. Wij vragen u uw ticket naar de bijeenkomst mee te nemen (een printje, maar digitaal op de smartphone kan ook). De NVA wil een open vereniging zijn en heeft als doel de kennis zo breed mogelijk te verspreiden. Niet-leden zijn hartelijk welkom als gast. Ook gasten zijn verplicht zich aan te melden en betalen wel een bijdrage voor het bijwonen van deze dag. Aanmelden door leden en gasten kan tot maandag 24 september 2018 23:59 uur. Daarna is de inschrijving gesloten. We zullen de bijenkomst op 28 september beginnen met een korte algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur zal een toelichting geven op het financieel overzicht 2016/17 (goedgekeurd door de kascontrolecommissie) en de begroting 2018 n.a.v. opmerkingen van leden op de ALV van 2 februari. Leden krijgen het verslag van de ALV van 2 februari + financiële stukken per mail toegestuurd.  
 • Vacature Universiteit Antwerpen: Doctoraatsbeurs “auditieve neurophysiologie en neuromodulatie bij tinnitus”

  De Universiteit Antwerpen heeft een vacature: full-time onderzoeker (profiel audioloog/psycholoog/biomedische wetenschapper) voor onderzoek naar objectieve metingen bij tinnitus alsook het toepassen van elektrische neuromodulatie als behandelingsoptie. Voor meer informatie: zie de website
 • Thema NVA-Najaarsvergadering 28 september: nieuwe ontwikkelingen in CI

  Het thema van de NVA-najaarsvergadering op 28 september zal zijn “Nieuwe ontwikkelingen in CI”, met bijdragen van verschillende professionals en van een CI-patiënt. Ook zal er een tutorial komen over de nieuwe richtlijn beengeleiding. Meer informatie over het programma volgt binnenkort.
 • Onderzoeksproject NSDSK “Klinkt als klankontwikkeling”: baby’s gezocht!

  De NSDSK onderzoekt de vroege klankontwikkeling van dove en slechthorende kinderen in de leeftijd van 6-18 maanden. Hiervoor wordt bij ouders elke 3 maanden de  Infant Monitor of vocal Production (IMP) telefonisch afgenomen. Op deze manier wordt onderzocht of en zo ja, vanaf wanneer de vroege klankontwikkeling anders verloopt bij kinderen met een matig tot zeer ernstig gehoorverlies ten opzichte van horende kinderen. Daarnaast wordt ook het hoorhulpmiddelgebruik en de hoorontwikkeling van de deelnemende dove en slechthorende kinderen in kaart gebracht met het doel te onderzoeken of dit voorspellende factoren zijn voor het verloop van de klankontwikkeling. Tot slot wordt een interventie ontwikkeld om de klankontwikkeling van jonge dove en slechthorende kinderen te stimuleren. Ouders zijn positief over deelname. Ze geven aan dat ze zich door dit onderzoek meer bewust worden van de klankontwikkeling van hun kind. We hebben Audiologische Centra in Nederland benaderd om ons te helpen met het werven van baby’s vóór de leeftijd van 6 maanden (zodat de klankontwikkeling vanaf 6 maanden in kaart gebracht kan worden). Voor dit project zijn wij nog steeds op zoek naar dove en slechthorende baby’s. Mocht u ouders weten die interesse hebben, dan horen we dit graag. U kunt dit doen door aan ouders te vragen of de NSDSK contact met hen mag opnemen en ons de contactgegevens te mailen.   Contactpersonen Lizet Ketelaar en Bernadette Vermeij lketelaar@nsdsk.nl bvermeij@nsdsk.nl 020-5745945  
 • E-learning module Toonaudiometrie online

  De e-learning module Toonaudiometrie is online te volgen via onze website: https://www.ned-ver-audiologie.nl/e-learning-module-toonaudiometrie Deze module is bedoeld voor klinisch fysici, audiologen, audiologie-assistenten, logopedisten, dokters-assistenten, kno-artsen en kno-assistenten die net beginnen met audiometreren, of die hun kennis willen bijspijkeren. In deze module leert u hoe u een toonaudiogram zou moeten afnemen. Aan het einde van de module zou u onder supervisie, een toonaudiogram moeten kunnen afnemen bij een patiënt en op basis van de uitkomsten kunnen vaststellen of er sprake is van een gehoorverlies (ernst en aard). De module is gebaseerd op het leerboek van de NVA, zie http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd8/8-3-2.htm en http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd8/8-3-6.htm  Voor verdere oefening zou gebruik gemaakt kunnen worden van audtutor, zie https://www.ned-ver-audiologie.nl/audtutor/.
 • 21 september 2018 Van der Lem Symposium: Een goed begin. Een symposium over de eerste levensjaren van dove en slechthorende kinderen

  Het Van der Lem symposium 2018 op vrijdag 21 september 2018 is onderdeel van de symposiumreeks die de naam draagt van de u allen bekende Truus van der Lem, oud directeur van de NSDSK. Dit keer wordt het Van der Lem symposium gecombineerd met het 65 jarige jubileumsymposium van de NSDSK. We pakken dus flink uit! Het thema is: Een goed begin. Een symposium over de eerste levensjaren van dove en slechthorende kinderen. Het Van der Lem symposium is ook dit keer weer op een bijzondere locatie; Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Op deze prachtige locatie bieden wij een programma met sprekers uit binnen- én buitenland; Roberta Golinkoff, Teresa Ching, Hedwig van Bakel, Evelien Dirks en Lizet Ketelaar. Daarnaast staan er een aantal verrassingen op het programma. We hopen u daarom te zien op vrijdag 21 september. Het belooft een bijzondere dag te worden. Voor meer informatie: zie de agenda