• Inschrijving NVA-najaarsvergadering 27-9-2019 geopend: thema Tinnitus

  De NVA-najaarsvergadering 2019 staat in het teken van tinnitus. Achtergrond, wetenschappelijk onderzoek en aanpak vanuit verschillende disciplines komen aan bod in een gevarieerd programma. Meer informatie vindt u in de Nieuwsbrief. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, dan is aanmelden verplicht. Dat kan direct via onderstaande link: https://nva-najaarsvergadering-2019.eventbrite.nl Aanmelden kan door een van drie opties te kiezen en is kosteloos voor NVA-leden. Als u zich heeft aangemeld (slechts 1 aanmelding per lid is mogelijk), krijgt u een bevestiging per e-mail met een ticket. Wij vragen u uw ticket naar de bijeenkomst mee te nemen (een printje, maar digitaal op de smartphone kan ook). De NVA wil een open vereniging zijn en heeft als doel de kennis zo breed mogelijk te verspreiden. Niet-leden zijn hartelijk welkom als gast. Ook gasten zijn verplicht zich aan te melden en betalen wel een bijdrage voor het bijwonen van deze dag. Aanmelden door leden en gasten kan tot maandag 23 september 2019 23:59 uur. Daarna is de inschrijving gesloten.  
 • Thema Najaarsvergadering 2019: Tinnitus

  Het thema van de NVA najaarsvergadering op 27 september 2019 is “Tinnitus”. Als u ideeën heeft voor een voordracht of zelf wilt bijdragen aan dit thema, kunt u contact opnemen met onze secretaris Rob Drullman: secretaris@ned-ver-audiologie.nl
 • presentaties 59ste Dag der Akoepedie en Voorjaarsvergadering 2019 staan online

  De presentaties van de 59ste Dag der Akoepedie en de Voorjaarsvergadering 2019 zijn beschikbaar voor leden. De presentaties van de 59ste Dag der Akoepedie vindt u hier De presentaties van de Voorjaarsvergadering 2019 vindt u hier  
 • Eerste zelfhulpboek voor mensen met oorsuizen en hyperacusis

  Veel Nederlanders hebben last van oorsuizen (tinnitus) of overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis). Deze aandoeningen kunnen het dagelijks leven op ingrijpende wijze beïnvloeden en zijn bovendien vaak van blijvende aard. Dit betekent echter niet dat je er altijd in dezelfde mate last van hoeft te hebben, aldus Arno Lieftink. In zijn boek Oorzaken beschrijft de psycholoog een effectieve zelfhulpmethode waarmee de continue hinder aanzienlijk kan worden verminderd. Het boek is een uitgave van Boom uitgevers Amsterdam. Ermee leren leven Ondanks dat tinnitus en hyperacusis veel voorkomen, bestaat er nog geen genezende behandeling voor. De meeste mensen met deze klachten krijgen te horen dat ze er maar ‘mee moeten leren leven’. Gelukkig hoeft dit niet te betekenen dat ze de rest van hun leven in dezelfde mate hinder zullen ervaren van hun klacht. Er zijn behandelingen ontwikkeld waardoor voor de meeste mensen de klachten in ernst afnemen en goed hanteerbaar worden. Een combinatie van goede uitleg over de klachten (‘psycho-educatie’) en cognitieve gedragstherapie blijkt de meest succesvolle aanpak te zijn. Effectieve zelfhulpmethode In Oorzaken is deze benadering uitgewerkt tot een methode waarmee mensen zoveel mogelijk zichzelf kunnen helpen. Daarbij wordt vooral gebruikgemaakt van technieken uit de acceptatie- en commitmenttherapie (ACT). Wie met de methode aan de slag gaat, zal zien dat de negatieve impact van de aandoening afneemt. Er ontstaat gewenning aan de tinnitus, waardoor deze steeds neutraler en vaak niet meer bewust wordt gehoord. Wie lijdt aan hyperacusis vindt een manier waarop het omgaan met geluiden normaler wordt. De methode vraagt geduld en inzet maar wie zich eraan waagt, ondervindt vrijwel zeker verlichting. Inzicht en gedragsverandering Oorzaken bestaat uit twee delen. In de eerste hoofdstukken krijgt de lezer uitleg over de wetenschappelijke kennis over tinnitus en hyperacusis. De uitleg richt zich vooral op dié elementen waarvan bekend is dat er verandering bij mogelijk is. Het tweede deel bevat vooral veel praktische adviezen en oefeningen. Net als iedere andere blijvende verandering vergt de methode tijd, energie, wilskracht en de bereidheid het eigen gedrag te veranderen. De auteur Arno Lieftink is al vele jaren werkzaam als psycholoog bij de audiologische afdelingen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Bestelinformatie: ISBN 9789024400553 – 251 pagina’s – € 24,95
 • Gezocht: leden die willen bijdragen aan Lustrumcommissie NVA

  In 2020 vieren we het 70-jarige bestaan van de NVA. Leden die willen bijdragen in de lustrumcommissie kunnen een bericht sturen naar de secretaris: secretaris@ned-ver-audiologie.nl
 • Inschrijving Dag der Akoepedie en NVA/KNO-voorjaarsvergadering 18 april geopend

  De Dag der Akoepedie heeft dit jaar verschillende onderwerpen: NOAH-protocol, Eenzijdige doofheid en Aggravatie. De gecombineerde NVA/KNO-vergadering zal bijdragen bevatten over de richtlijn BCD en casuïstiek bij het maken van oorafdrukken. De bijeenkomst wordt gehouden in het NBC te Nieuwegein. Adres en routebeschrijving kunt u vinden op www.n-b-c.nl Meer informatie vindt u in Nieuwsbrief 117 + nagekomen abstract middagprogramma Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, dan is aanmelden verplicht. Dat kan via onderstaande link: https://nva-voorjaarsvergadering-dag-der-akoepedie-2019.eventbrite.nl NVA-leden melden zich voor een van drie opties, kies de juiste voor uzelf uit. Aanmelden is kosteloos voor NVA-leden. Als u zich heeft aangemeld (slechts 1 aanmelding per lid is mogelijk), krijgt u een bevestiging per email met een ticket. Wij vragen u uw ticket naar de bijeenkomst mee te nemen (een printje, maar digitaal op de smartphone kan ook). De NVA wil een open vereniging zijn en heeft als doel de kennis zo breed mogelijk te verspreiden. Niet-leden zijn hartelijk welkom als gast. Ook gasten zijn verplicht zich aan te melden en betalen wel een bijdrage voor het bijwonen van deze dag. Aanmelden door leden en gasten kan tot maandag 15 april 2019 23:59 uur. Daarna is de inschrijving gesloten.  
 • Oproep proefpersonen DSH-kinderen (groep 6, 7, 8 regulier onderwijs) voor onderzoek Sociale Participatie

  BETERE SOCIALE PARTICIPATIE DOVE/SLECHTHORENDE KINDEREN Samen spelen, samen kletsen, het is niet vanzelfsprekend voor veel dove en slechthorende (DSH) kinderen op reguliere scholen. Wat kan de horende omgeving hieraan doen? En wat zeggen DSH-kinderen hierover zelf? Met dit unieke onderzoek willen we kijken naar de manier waarop de sociale participatie van DSH-kinderen kan verbeteren door aanpassingen te maken in de schoolomgeving; niet alleen in de klas, maar ook tijdens de pauzes, bijvoorbeeld op het speelplein. We zijn op zoek naar DSH-kinderen in groep 6, 7 en 8 op reguliere scholen. Natuurlijk houden we hierbij de privacy van de kinderen goed in de gaten. En. op basis van dit onderzoek komen er specifieke aanbevelingen, binnen de financiële mogelijkheden van de school. Contact Voor vragen over dit onderzoek en mogelijke deelname, e-mail Dr. Adva Eichengreen (in het Engels) a.eichengrun@fsw.leidenuniv.nl of Prof. Carolien Rieffe c.rieffe@fsw.leidenuniv.nl Hier lees je meer over de ideeën van Adva  en over dit onderzoek. Dit project is een samenwerking tussen Universiteit Leiden (Ontwikkelingspsychologie) & TU Delft (Architectuur en Bouwkunde)
 • 4-9 februari Week van het Oorsuizen: Tinnitus Symposium Rotterdam

  Tinnitus Symposium op 9 februari 2019 in Rotterdam Nieuw breinonderzoek, protocollen en behandelingen Houten, 10 januari 2019 – Stichting Hoormij organiseert een Tinnitus Symposium op zaterdag 9 februari 2019 in Rotterdam. Het is één van de activiteiten die de Stichting initieert tijdens de Week van het Oorsuizen. Mensen met beginnende tinnitus of oorsuizen hebben veel vragen, maar vooral ook zorgen. Wat is het? Hoe kom ik eraan? En vooral hoe kom ik er vanaf? Tijdens het symposium informeren Nederlandse onderzoekers en behandelaren van tinnitus de bezoekers over de stand van zaken op gebied van onderzoek, ontwikkelingen en behandeling. Denk aan mogelijke oorzaken van tinnitus, de effectiviteit van behandelingen en actueel wetenschappelijk onderzoek. Tinnitus is het waarnemen van een piep, brom, fluit, suis, gepomp of ander geluid in het hoofd, of in één of beide oren, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Tinnitus noem je ook wel oorsuizen. Het geluid kan zo indringend zijn dat het van invloed is op alle facetten van je leven. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Het aantal stijgt, vooral onder jongeren. Goede voorlichting en preventie zijn meer dan ooit nodig. Van 4 tot en met 9 februari 2019 organiseert Stichting Hoormij voor de 5e keer de Week van het Oorsuizen. Op zoek naar een remedie Er is, in verreweg de meeste gevallen, nog geen medicijn, operatieve ingreep of behandeling die de oorzaak van de tinnitus wegneemt. Mensen moeten leren omgaan met de klachten. Een toenemend aantal therapieën en behandelingen kan hierbij ondersteunen. Het succes van de aangeboden begeleiding varieert nogal en is afhankelijk van factoren die zowel met de aard van de tinnitus als met de persoon zelf te maken hebben. Zelfs als de behandeling succesvol is, blijft de tinnitus merkbaar aanwezig, maar op een wijze die minder belastend is. Ontwikkelingen op het gebied van onderzoek Wereldwijd vindt er veel wetenschappelijk onderzoek plaats naar zowel oorzaken als behandelingen. In Europa zijn, gefinancierd met Europese subsidiegelden, grootschalige projecten gestart waarbij een onderzoekers op het gebied van tinnitus wordt opgeleid. Ook enkele Nederlandse Universitair Medische Centra participeren hierin. Het programma van het symposium vindt u in onze agenda Meer informatie en aanmelden Het symposium vindt plaats op het Wartburg College, Carnissesingel 20 in Rotterdam. Op www.stichtinghoormij.nl vind je meer informatie over tinnitus, het symposium en de week van het oorsuizen. Bij Stichting Hoormij kan iedereen terecht met vragen over slechthorendheid, tinnitus, brughoektumor, hyperacusis, CI, en evenwichtsaandoeningen, zoals de ziekte van Ménière. Hoormij biedt informatie, advies, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Voor veel gehooraandoeningen bestaat nog geen behandeling die de aandoening vertraagt of stopt. Het doel van Stichting Hoormij is om meer (h)erkenning te krijgen voor de vaak onzichtbare gevolgen van gehooraandoeningen en daarmee de kwaliteit van leven te vergroten. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Hoormij
 • Inschrijving NVA-Wintervergadering 8 februari 2019 geopend

  We starten de wintervergadering met een korte ALV. Relevante stukken zijn per mail toegestuurd aan alle leden en ook op onze website te vinden: u vindt de stukken hier. Voor het inhoudelijke deel van deze dag hebben we als thema in de ochtend ‘Diagnostiek bij meertaligen; cultuursensitief werken’. Een breed thema, met aandacht voor (inter)culturele communicatie, de rol van tolken en diagnostiek. In de middag hebben we verschillende vrije voordrachten. Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrief. Nagekomen abstract Kimmy Snel vindt u hier Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, dan is aanmelden verplicht. Dat kan via onderstaande link: https://nva-wintervergadering-2019.eventbrite.nl NVA-leden melden zich voor een van drie opties, kies de juiste voor uzelf uit. Aanmelden is kosteloos voor NVA-leden. Als u zich heeft aangemeld (slechts 1 aanmelding per lid is mogelijk), krijgt u een bevestiging per email met een ticket. Wij vragen u uw ticket naar de bijeenkomst mee te nemen (een printje, maar digitaal op de smartphone kan ook). De NVA wil een open vereniging zijn en heeft als doel de kennis zo breed mogelijk te verspreiden. Niet-leden zijn hartelijk welkom als gast. Ook gasten zijn verplicht zich aan te melden en betalen wel een bijdrage voor het bijwonen van deze dag. Aanmelden door leden en gasten kan tot 4 februari 2019 23:59 uur. Daarna is de inschrijving gesloten.