Doelstelling

De vereniging heeft tot doel kennis en beoefening van de audiologie te bevorderen.

De vereniging stimuleert met publicaties de verspreiding van kennis uit wetenschappelijk onderzoek en geeft mede richting aan het onderzoek door het bieden van een discussieforum in de vorm van wetenschappelijke vergaderingen.

De beoefening van de audiologie wordt ondersteund door het bevorderen van een bouwwerk aan opleidingen met bij de instroom een goede aansluiting op het algemeen vormend onderwijs en mogelijkheden voor doorstroming die aansluiten op maatschappelijke behoeften. Daarnaast organiseert en stimuleert de vereniging nascholing in de audiologie

statuten van de NVA

De NVA is ANBI gecertificeerd.

RSIN/Fiscaalnummer: 816586391
ING Banknummer: NL88 INGB 0000 6358 23

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *