Nieuwsbrieven, aankondigingen en publicaties bij NVA-dagen

Algemeen

Instructies voor auteurs

 

Commissie van Audiologie-Assistenten

De commissie van Audiologie-Assistenten neemt de volgende taken op zich:

  • Het voorbereiden van de Dag der Akoepedie
  • Het bijhouden van ontwikkelingen binnen de audiologie die van belang zijn voor audiologie-assistenten
  • Het bevorderen van uitwisselen van kennis en ervaring van audiologie-assistenten onderling

De commissie is te bereiken via audiologie-assistenten@ned-ver-audiologie.nl. De commissie zoekt nieuwe leden!

 

Wetenschappelijke vergaderingen

Lustrum 2022
Online, 25-26 november 2022

 

61ste Dag der Akoepedie: vrije voordrachten
Online, 19 mei 2022

 

NVA Wintervergadering: vrije voordrachten
Online, 15 maart 2022

 

60ste Dag der Akoepedie: vrije voordrachten
Online, 20 mei 2021

 

NVA Wintervergadering: vrije voordrachten
Online, 12 februari 2021

 

Joint NVA & B-Audio evenement: Audiology in its broadest sense
Online, 20 november 2020

 

Wintervergadering 2020: De oudere slechthorende
Utrecht, 7 februari 2020

 

Najaarsvergadering 2019: Tinnitus
Utrecht, 27 september 2019

 

59ste Dag der Akoepedie: NOAH-protocol, Eenzijdige doofheid, Aggravatie
Nieuwegein, 18 april 2019

 

Voorjaarsvergadering 2019 i.s.m. de KNO-vereniging: Richtlijn BCD en casuïstiek oorafdrukken
Nieuwegein, 18 april 2019

 

Wintervergadering 2019: Diagnostiek bij meertaligen; cultuursensitief werken / vrije voordrachten
Utrecht, 8 februari 2019

 

Najaarsvergadering 2018: Nieuwe ontwikkeling in CI/vrije voordrachten
Utrecht, 28 september 2018

 

58ste Dag der Akoepedie/NVA voorjaarsvergadering 2018: “Kinderaudiometrie”/ vrije voordrachten
Utrecht, 13 april 2018

 

Wintervergadering 2018: “Muziek en gehoor”
Utrecht, 2 februari 2018

 

Najaarsvergadering 2017: “Schoolaudiologie”/ vrije voordrachten
Utrecht, 29 september 2017

 

Voorjaarsvergadering 2017: Otologie/Audiologie
57ste Dag der Akoepedie: Functionele aanspraak, Ménière, Otoscopie
Nieuwegein, 20 april 2017

 

Wintervergadering 2017: “Eenorigheid”/vrije voordrachten
Utrecht, 3 februari 2017

 

Najaarsvergadering 2016: “Taal- en spraakontwikkeling”/vrije voordrachten
Utrecht, 30 september 2016

 

Voorjaarsvergadering 2016: “Richtlijnen perceptieve slechthorendheid”
56ste Dag der Akoepedie: “BERA”
Nieuwegein, 21 april 2016

 

Wintervergadering 2016: “lean / kwaliteit / efficiency in de audiologische zorg”, vrije voordrachten
Utrecht, 29 januari 2016

 

Najaarsvergadering 2015: “lawaaislechthorendheid”, vrije voordrachten
Utrecht, 25 september 2015

 

Voorjaarsvergadering 2015: “zorg voor slechthorende kinderen
55ste Dag der Akoepedie: “Slechthorendheid en muziek”
Nieuwegein, 23 april 2015

 

Najaarsvergadering 2014: “Cochleaire Implantatie”
Utrecht, 26 september 2014

 

Voorjaarsvergadering 2014: “Hyperacusis”
54ste Dag der Akoepedie: “Tinnitus”
Nieuwegein, 24 april 2014

 

Wintervergadering 2014: “Beengeleidingsimplantaten”
Utrecht, 31 januari 2014

 

Najaarsvergadering 2013: “Richtlijnen: rechtlijnig?”
Utrecht, 27 september 2013

 

Voorjaarsvergadering 2013: “Evenwicht: nieuwe inzichten en ideeën”
53ste Dag der Akoepedie: “Audiometrie, Hoorhulpmiddelen en CI”
Nieuwegein, 25 april 2013

 

Wintervergadering 2013: “Taal-spraakstoornissen bij kinderen”
Utrecht, 25 januari 2013

 

Najaarsvergadering 2012: “Slechthorendheid bij kinderen”
Leiden, 28 september 2012

 

Voorjaarsvergadering 2012: “Hoortoestelverstrekking volgens de Veldnorm”
52ste Dag der Akoepedie: “Discrepantie tussen toon- en spraakaudiometrie”
Nieuwegein, 26 april 2012

 

Wintervergadering 2012: “Vrije voordrachten”
Utrecht, 27 januari 2012

 

Najaarsvergadering 2011: “Tinnitus”
Utrecht, 30 september 2011

 

Voorjaarsvergadering 2011: “Als horen en zien je vergaan is”
51ste Dag der Akoepedie: “Gehoorrevalidatie”
Nieuwegein, 7 april 2011

 

Wintervergadering 2011: “Neonatale gehoorscreening en de DECIBEL-studie: Moeten we anders werken?”
Utrecht, 28 januari 2011

 

Najaarsvergadering 2010: “Bilaterale Cohleaire Implantatie”
Nieuwegein, 18 november 2010

 

Najaarsvergadering 2010: “Hoortoestellen: techniek, aanpassing en evaluatie”
Utrecht, 24 september 2010

 

Jubileumvergadering 2010 50ste Dag der Akoepedie: “Gehoor in ontwikkeling”
15 april 2010

 

Jubileumsymposium 60 jaar NVA: “Over de grenzen van de audiologie”
Bussum, 11 februari 2010

 

Najaarsvergadering 2009: “Gehoorscreening”
Utrecht, 25 september 2009

 

Voorjaarsvergadering 2009: “(Moleculaire) celbiologie van het binnenoor”
49ste Dag der Akoepedie: “Cochleaire implantatie (CI)”
Nieuwegein, 23 april 2009

 

Wintervergadering 2009: “Indicatiestelling Cluster 2 bij dove en slechthorende kinderen”
Utrecht, 30 januari 2009

 

Najaarsvergadering 2008: “Objectieve en subjectieve diagnostiek bij jonge kinderen”
Utrecht, 26 september 2008

 

Voorjaarsvergadering 2008: “Taal-spraak in de KNO-praktijk”
48ste Dag der Akoepedie: “Bone-Anchored Hearing Aid en Oorakel”
Nieuwegein, 17 april 2008

 

Wintervergadering 2008: “Meertaligheid, cultuur en het audiologisch centrum”
Utrecht, 25 januari 2008

 

Najaarsvergadering 2007: “Psychosociale hulp rond slechthorendheid”
Utrecht, 28 september 2007

 

Voorjaarsvergadering 2007: “Slechthorendheid als complicatie bij ziektebeelden”
47ste Dag der Akoepedie: “diverse onderwerpen”
Groningen, 19 april 2007

 

Wintervergadering 2007: “Slechthorendheid bij volwassenen met een verstandelijke beperking”
Utrecht, 26 januari 2007

 

Najaarsvergadering 2006: “HearCom: Hearing in the communication society”
Utrecht, 26 september 2006

 

Voorjaarsvergadering 2006: “Aangepast Zorgmodel Slechthorenden (AZOS)”
46ste Dag der Akoepedie: “Mogelijkheden voor de begeleiding van slechthorenden”
Nieuwegein, 6 april 2006

 

Wintervergadering 2006: “Taalverwerving, cochleaire implantatie en slechthorendheid”
Utrecht, 27 januari 2006

 

Najaarsvergadering 2005: “Diverse onderwerpen”
Leiden, 30 september 2005

 

Voorjaarsvergadering 2005: “Ervaringen met en consequenties van de neonatale gehoorscreening in Nederland”
45ste Dag der Akoepedie: “Neonatale gehoorscreening”
Nieuwegein, 28 april 2005

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *