Koninklijke onderscheiding prof.dr.ir. Wouter Dreschler

Hoogleraar Klinische & Experimentele Audiologie bij de universiteit van Amsterdam prof. dr. ir. Wouter
Dreschler is maandag 26 april 2021 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Hij ontving de onderscheiding van burgemeester Bijl in zijn woonplaats Purmerend.

Na zijn promotieonderzoek in de Experimentele Audiologie (1977 – 1980) onder leiding van prof. dr. ir. Reinier Plomp, heeft hij veertig jaar gewerkt als klinisch-fysicus audioloog, eerst in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam en later in het AMC, tegenwoordig het Amsterdam UMC, locatie AMC genoemd. De laatste 25 jaar in de functie van hoogleraar
Klinische & Experimentele Audiologie. Wouter Dreschler heeft veel betekend voor zijn vakgebied op nationaal en internationaal niveau. Hierbij stond de slechthorende altijd centraal. Gedurende zijn loopbaan hechtte hij waarde aan eigen spreekuren zodat hij ook de individuele slechthorende kon helpen en feedback van hen kreeg.


Verder heeft hij 30 klinisch fysicus-audiologen opgeleid. Hij is nauw betrokken geweest bij de oprichting van het
Nationaal Overleg Audiologische Hulpmiddelen (NOAH) en de Stichting Audiciensregister (StAr). Hij is mede
oprichter van de Stichting OBLX en later Stichting PACT, een platform voor wetenschappelijk onderzoek. Hij
heeft een centrale rol gespeeld bij de NOAH Veldnorm en hij heeft veel werk verzet in het kader van het
Hoorprotocol. Ook heeft hij verschillende internationale
projecten geleid waar de focus lag op een goede onderbouwing voor innovatie en ontwikkeling ten behoeve van de slechthorende.

Dat hij daarnaast nog tijd vond voor bestuurswerk (kerk, school en recreatiepark) en onbezoldigd advieswerk vanuit zijn deskundigheid dwingt respect af. Het is ook tekenend voor zijn betrokkenheid dat hij bereid was om tijdelijk de afdeling kno van het AMC te leiden toen die in moeilijk vaarwater terecht was gekomen. Dat hij daardoor minder tijd
aan zijn geliefde Klinische Audiologie kon besteden viel hem zwaar maar hij vond het zijn plicht om te helpen.
Wouter Dreschler heeft zich vooral bezig gehouden met preventie van gehoorschade, met complexe signaalbewerkingen in, en aanpassing van hoortoestellen, en met arboaudiologie. Het is niet toevallig dat deze vier onderwerpen samenvallen met de thema’s die worden besproken door vier buitenlandse toponderzoekers op een Farewell symposium, voorafgaand aan zijn afscheidscollege in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

Door de Covid-pandemie zijn symposium en afscheidscollege al driemaal verzet, maar collega’s, vrienden en familie hopen dat er op 27 oktober 2021 alsnog een mooi afscheid kan plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *