NVA Wintervergadering
Vrijdag 30 januari 2009

De presentaties zijn beschikbaar in pdf-formaat

Thema: Indicatiestelling cluster 2 bij dove en slechthorende kinderen

Inleiding op het thema
A. voor in ‘t Holt (als vervanging van G. Rijpma)
Samenvatting
 
Protocol audiologische diagnostiek
P.J.A. de Jager (AC Amersfoort en AC Apeldoorn)
Samenvatting
 1deJager
Indicatiestelling slechthorende kinderen: casuïstiek
A. voor in ‘t Holt (Lectoraat Dovenstudies, Hogeschool Utrecht)
Samenvatting
 
Wat vraagt de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) van de audiologie?
J.W. Visker (CvI van REC Midden-/Zuidwest Nederland, Gouda)
Samenvatting
 1Visker
Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI
R. Leeuw (CI-team Nijmegen/Sint-Michielsgestel, Viataal, Sint-Michielsgestel)
Samenvatting
 1Leeuw

 

Ambulante begeleiding bij kinderen met een auditieve problematiek
N. Daum en G. van Hamersvelt (Auris Dienstverlening, Houten)
Samenvatting
 1DaumHamersvelt

 

Vrije voordrachten:

Het identificeren van risicofactoren voor kinderen met taal-spraakproblemen
J.W.M. Aarts, M.M. Rovers, G.A. van Zanten en A.G.M. Schilder (Zorggroep Kind en Communicatie, Afd. KNO-heelkunde, UMC Utrecht)
Samenvatting
 1Aarts
Revalidatie van ernstig gemengd gehoorverlies: zijn actieve middenoorimplantaten een optie?
J. Mulder, V. Verhaegen, A. Snik en C. Cremers
Samenvatting
 1Mulder
Screening van gehoorschade door lawaai met behulp van internettesten
M.C.J. Leensen1, K.S. Rhebergen1, A. Snik2, J.A.P.M. de Laat3, W.A. Dreschler1 (1AMC, Amsterdam, 2AC UMC St. Radboud, Nijmegen, 3AC LUMC, Leiden
Samenvatting
 1Leensen
De relatie tussen gehoorstatus en herstelbehoefte, psychosociale werkeigenschappen en ziekteverzuim: Resultaten van de Nationale Longitudinale Studie naar Horen.
J. Nachtegaal, D.J. Kuik, J.R. Anema, S.Th. Goverts, J.M. Festen en S.E. Kramer (Amsterdam)
Samenvatting
 1Nachtegaal
Voorspellers van ‘audiovisual benefit’ voor het perceptief scheiden van stemmen bij oudere luisteraars
E. Janse1,2 en A. Jesse2 (1Utrecht institute of Linguistics OTS, 2 Max Plack institute for Psycholinguistics, Nijmegen)
Samenvatting
 1Janse
Spraak verstaan in fluctuerend achtergrond geluid bij normaal en slechthorenden na Wide Dynamic Range Compression
K.S. Rhebergen, R. Pool en W.A. Dreschler (klinische en experimentele audiologie, AMC Amsterdam)
Samenvatting
 1Rhebergen