Werkconferentie Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg (PSZ) bij somatische aandoeningen

In mei vorig jaar vond de 1e werkconferentie voor de kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen plaats.

Deze conferentie vormde de aftrap voor dit traject. Momenteel werkt de schrijfgroep toe naar een versie van de standaard die ter commentaar wordt voorgelegd aan de betrokken partijen.

Naast een schriftelijke ronde is er een werkconferentie waar de commentaren met de partijen worden besproken.

De werkconferentie vindt plaats op donderdagmiddag 12 april 2018 te Utrecht, van 13.00 tot 17.00u.

De schrijfgroep vindt het belangrijk om de binnengekomen commentaren te kunnen bespreken in een grotere groep. Dit heeft meerwaarde bovenop het schriftelijk ontvangen en verwerken ervan. Daarnaast biedt het de mogelijkheid dat partijen kennis nemen van elkaars commentaar en daarover in gesprek kunnen gaan.

Naar verwachting wordt de kwaliteitsstandaard voor commentaar omstreeks 20 februari naar de betrokken partijen verstuurd.

 

 

U kunt zich aanmelden bij Debby Tennekes via e-mail d.tennekes@kennisinstituut.nl.

Heeft u vragen, dan kunt u met Dunja Dreesens contact opnemen op 06 30 53 87 48 of via e-maild.dreesens@kennisinstituut.nl.

 

Wij zien u graag op 12 april!

 

Vriendelijke groet, mede namens de schrijfgroep PSZ

 

 

 

Met vriendelijke groet,

D.M.J. (Debby) Tennekes
Directiesecretaresse