Steun gevraagd voor project Let’s Connect (Stichting Plots- en Laatdoven)

Geachte lezer,

 

Graag willen wij u vragen om u aan te sluiten en in te zetten om het project Let’s Connect van de Stichting Plots- en Laatdoven mogelijk te maken.

Vanuit onze achtergrond zien wij dat veel plots-enlaatdoven buiten gesloten worden in de maatschappij. Plots- en laatdoven mensen zijn mensen die zoals de meeste onder ons een normale taal- en spraakontwikkeling hebben ondergaan. Voordat ze doof werden konden zij gewoon horen en  met horende mensen communiceren.

 Als je plotseling of in relatief korte tijd je volledige gehoor kwijt raakt is dat een zware traumatische ervaring die diep ingrijpt op alle terreinen van je leven. Alle communicatie die normaal was en als zodanig ervaren werd, is niet meer. Je wereld stort in en je leeft plots onder een soort van glazen stolp. De mensen rondom de plots-en laatdoven willen vaak nog wel communiceren, maar ze weten simpelweg niet hoe. Er ontstaat automatisch afstand en de plotsdove raakt geïsoleerd.Al ruim 30 jaar zien zij dit nog steeds bij bijna iedereen terugkomen.

In Nederland zijn er naar schatting 9000 plotsdoven. Elk jaar komen er minstens 70 bij. Plotsdoofheid kan in principe iedereen overkomen, ook u en ik,  op elke leeftijd en onafhankelijk van sekse.Bekende oorzaken zijn hersenvliesontsteking of een tumor, een virusinfectie, een verkeersongeval of een val van een trap. Maar net zo vaak is de oorzaak van plotsdoofheid onbekend.Wie kent u in uw omgeving die weinig of niets verstaat in een gesprek?

De Stichting Plots- en Laatdoven is een vrijwilligersorganisatie die zich probeert optimaal in te zetten voor deze doelgroep door lotgenoten te helpen met advies, verwijzingen en contactdagen om het sociale isolement te doorbreken. Ze stimuleren onderzoek naar de oorzaken, maar adviseren ook praktisch over hulpmiddelen. Het werk van hun vrijwilligers ondersteunen wij van harte.

Wij staan dan ook helemaal achter hun project Let’s Connect. Het doel daarvan is de wereld van de horenden te “connecten” met die van de plots- & laatdoven. Door middel van korte filmpjes wil de stichting visuele bekendheid geven aan wat de aandoeningen zijn en de gevolgen ervan. Door horenden hier bewust van te maken, zijn zij beter instaat om plotsdoven te ondersteunen en wordt  hun sociaal isolement mogelijk voorkomen. Wij onderschrijven daarom de  doelstelling van de stichting om deze mensen te helpen  weer te integreren in de (horende) maatschappij. Niemand mag uitgesloten worden; iedereen wil immers bijdragen en deelnemen.

Met uw hulp kan de Stichting Plots- & Laatdoven deze films laten maken en deze gaan inzetten voor bewustwordingscampagnes. Uw steun hiervoor is niet alleen welkom, maar ook belangrijk zodat het verhaal van deze groep mensen gehoord wordt door een breed publiek en wij met een kleine inspanning kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor hen. Wij bevelen hen en het project Let’s Connect daarom graag bij u aan voor uw steun.

 

Zij zouden uw financiële steun zeer waarderen !

U kunt uw eenmalige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL49INGB0006302877 t.n.v. Stichting Plotsdoven o.v.v. Let’s Connect.

Bij voorbaat hartelijke dank

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de projectgroep.

Gerard de Vijlder

Stichting Plotsdoven

gerarddevijlder@stichtingplotsdoven.nl

 

Comité van aanbeveling

Johan H.M. Frijns, MD PhD

Professor of Otology and Auditory Physics

Department of ORL-HNS

Leiden University Medical Centre

 

Dr. J. Mulder , kno arts

Drs P.P.B.M. Boermans , audioloog

Dhr. P. Raggers , oud voorzitter en lid van de Raad van Advies bij de Stichting Plotsdoven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.