Scriptieprijs Tinnitus/Hyperacusis

Meedoen met Scriptieprijs Tinnitus/Hyperacusis kan nog tot eind van het jaar

Wie schrijft de beste masterscriptie over tinnitus of hyperacusis? Stichting Hoormij stimuleert wetenschappelijk onderzoek met een tweejaarlijkse scriptieprijs. De prijs is bedoeld voor studenten van alle faculteiten en hogescholen in Nederland die een masterscriptie hebben geschreven op het gebied van tinnitus (oorsuizen) of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). De student met de beste scriptie ontvangt een geldbedrag van 2.000 euro en een oorkonde. Het geld hiervoor heeft Stichting Hoormij ontvangen uit een nalatenschap. Voor dit jaar moeten alle scripties uiterlijk 30 december binnen zijn.

Mensen die een constante piep, suis of fluit horen of mensen met overgevoeligheid voor geluiden, krijgen vaak van hun arts de boodschap ‘het is niet te genezen, leer er maar mee leven’. Dat kan veel psychische spanning en depressieve klachten veroorzaken. Het is belangrijk om dit negatieve toekomstbeeld zo vroeg mogelijk te ontkrachten. Om zo snel mogelijk met een positieve houding te kunnen kijken naar hoe de last van de tinnitus kan verminderen, is onderzoek nodig.

Voor hbo of universiteit

Juist om wetenschappelijk onderzoek naar tinnitus en hyperacusis in Nederland te stimuleren reikt Stichting Hoormij de komende 10 jaar de scriptieprijs elke twee jaar uit. Studenten aan hbo of universiteit kunnen hun voltooide en positief beoordeelde masterscriptie insturen. Een deskundige jury beoordeelt de scripties op relevantie van de resultaten, originaliteit, analytisch niveau en leesbaarheid. De student die de winnende scriptie heeft geschreven, ontvangt een geldbedrag van 2.000 euro en een oorkonde . Voor toekenning van de scriptieprijs komen scripties in aanmerking die zijn goedgekeurd door de begeleider van de betreffende onderwijsinstelling, gedurende twee afgelopen academisch jaren. De scripties moeten geschreven zijn in de Nederlandse of Engelse taal.

Inzenden uiterlijk 30 december 2017

Scripties kunnen worden gemaild naar de Commissie Tinnitus en Hyperacusis van de Stichting Hoormij, ter attentie van de Jury Scriptieprijs, op het e-mailadres tinnitus.secretaris@stichtinghoormij.nl.
De inzendtermijn voor de eerste toekenning van de scriptieprijs eindigt op 30 december 2017. De bekendmaking en uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de ‘Week van het Oorsuizen’ in februari 2018.

 

 

Zie de website