Persbericht Hoorstichting: “grote impact bij verwaarlozen slechthorendheid”

Grote impact bij verwaarlozen slechthorendheid
Er wordt circa 7 tot 10 jaar gewacht voor men hulp zoekt

In Nederland zijn er momenteel 1,3 miljoen mensen van 60 jaar of ouder die onvoldoende spraak in rumoer kunnen verstaan. Opvallend is dat men gemiddeld 7 tot 10 jaar wacht met professionele hulp zoeken, en dat terwijl onbehandelde ouderdomsslechthorendheid een groot (negatief) effect kan hebben op de kwaliteit van leven. Recentelijk is zelfs uit onderzoek gebleken dat er een relatie is met het risico op het ontwikkelen van dementie. Tijdens World Hearing Day vragen we extra aandacht om tijdig actie te ondernemen bij (ouderdoms)slechthorendheid.

In de bijlage leest u het gehele bericht.