Oproep proefpersonen DSH-kinderen (groep 6, 7, 8 regulier onderwijs) voor onderzoek Sociale Participatie

BETERE SOCIALE PARTICIPATIE DOVE/SLECHTHORENDE KINDEREN Samen spelen, samen kletsen, het is niet vanzelfsprekend voor veel dove en slechthorende (DSH) kinderen op reguliere scholen. Wat kan de horende omgeving hieraan doen? En wat zeggen DSH-kinderen hierover zelf? Met dit unieke onderzoek willen we kijken naar de manier waarop de sociale participatie van DSH-kinderen kan verbeteren door aanpassingen te maken in de schoolomgeving; niet alleen in de klas, maar ook tijdens de pauzes, bijvoorbeeld op het speelplein.

We zijn op zoek naar DSH-kinderen in groep 6, 7 en 8 op reguliere scholen. Natuurlijk houden we hierbij de privacy van de kinderen goed in de gaten. En. op basis van dit onderzoek komen er specifieke aanbevelingen, binnen de financiële mogelijkheden van de school.

Contact
Voor vragen over dit onderzoek en mogelijke deelname, e-mail Dr. Adva Eichengreen (in het Engels) a.eichengrun@fsw.leidenuniv.nl of Prof. Carolien Rieffe c.rieffe@fsw.leidenuniv.nl

Hier lees je meer over de ideeën van Adva  en over dit onderzoek.
Dit project is een samenwerking tussen Universiteit Leiden (Ontwikkelingspsychologie) & TU Delft (Architectuur en Bouwkunde)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *