NVA Wintervergadering
Vrijdag 25 januari 2013

De presentaties zijn beschikbaar in pdf-formaat

Thema: Thema: taal-spraakstoornissen bij kinderen

Trends en topics in specifieke taalstoornissen
Ellen Burger & Gertje de Wijkerslooth (Utrecht)
Samenvatting
Burger
Taal in het kleuterbrein: EEG-onderzoek bij kleuters met een specifieke taalstoornis
Judith Pijnacker & Nina Davids (Sint-Michielsgestel, Nijmegen)
Samenvatting
 Pijnacker
Taalvaardigheden van te vroeg geboren kinderen: een systematisch review en meta-analyse
Inge van Noort-van der Spek, Marie-Christine Franken & Nynke Weisglas-Kuperus (Rotterdam)
Samenvatting
 Noort
Voorspellers van latere taalvaardigheid
Nienke Dijkstra & Caroline Junge (Nijmegen, Amsterdam)
Samenvatting
 Dijkstra
Uniforme vroegsignalering taalstoornissen door de Jeugdgezondheidszorg
Noëlle Uilenburg, Bettie Carmiggelt & Frans Pijpers (Amsterdam, Utrecht)
Samenvatting
 Uilenburg
Het gebruik van auditieve cues voor foneemperceptie tijdens de taalontwikkeling
Titia Benders (Nijmegen)
Samenvatting
 Benders
Rol van aandachtscontrole bij spraaktaalstoornissen
Ardi Roelofs (Nijmegen)
Samenvatting
 Roelofs
Het monitoren van kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
Bernadet Vermeij, Karin Wiefferink, Rosanne van der Zee & Noëlle Uilenburg (Amsterdam)
Samenvatting
 Vermeij

 

Sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden
Karin Wiefferink (Amsterdam)
Samenvatting
 Wiefferink