NVA Voorjaarsvergadering
Donderdag 19 april 2007

De aantal presentaties is beschikbaar in pdf-formaat

Thema: Slechthorendheid als complicatie bij ziektebeelden

Jarenlang miskende enkelzijdige doofheid bij twee kinderen met ernstige otologische ziektebeelden
Dr E.A. Dunnebier (afd. KNO, UMC Utrecht)

 1Dunnebier
Audiometrie bij jonge kinderen – mogelijkheden en valkuilen
Dr.ir. A. J. Bosman (Audiologisch Centrum, UMC St Radboud, Nijmegen)

 1Bosman
Cytomegalie virus infectie in de zwangerschap en de auditieve effecten op het ongeboren kind
Dr H.L.M. van Straaten (afd. neonatologie, Isala Klinieken, Zwolle)

 1vanStraaten
Slechthorendheid ten gevolge van syndromen
Prof.dr. A.M. Oudesluys-Murphy (afd. Kindergeneeskunde, Leiden)

 1presentatienietbeschikbaar
Ototoxiciteit in perspectief: Wat kunnen we leren van dierstudies in relatie tot ototoxiciteit bij patiënten?
Drs J.W. Sepmeijer, dr S.F.L. Klis (afd. KNO, UMC Utrecht)

 1Sepmeijer
Oorzaken en verschijningsvormen van aggravatie
Dr.ir. N.J. Versfeld en drs. J.E. Hoogeveen (Audiologisch Centrum AMC, Amsterdam)

 1Versfeld