NVA Najaarsvergadering
Vrijdag 28 september 2012

De presentaties zijn beschikbaar in pdf-formaat

Thema: Slechthorendheid bij kinderen

Welbevinden bij kinderen met CI
Margreet Langereis
(Hearing & Implants, KNO, UMC St Radboud, Nijmegen)
Samenvatting
 Langereis1
HEARD: Ontwikkeling van een auditieve spraakperceptie standaard voor kinderen met een auditieve beperking, in Nederland, Vlaanderen, Duitsland en Polen.
Anneke Vermeulen (Universiteit Keulen, D)
Samenvatting
 Vermeulen1
Gedragsproblemen in dove en slechthorende jongeren met een hoortoestel of cochleair implantaat, vergeleken met normaalhorende controles
Stephanie Theunissen (LUMC, Leiden)
Samenvatting
 Theunissen1
Verbeterde hoormogelijkheden in kinderen met bilaterale beengeleider hoortoestellen
Jacolien Dun (UMC St. Radboud, Nijmegen)
Samenvatting
 Dun1