NVA Najaarsvergadering
Vrijdag 25 september 2009

De presentaties zijn beschikbaar in pdf-formaat

Thema: Gehoorscreening

Principes van Screening
A. Lock (RIVM, Bilthoven)
Samenvatting
 1Lock
Neonatale gehoorscreening: regie en stand van zaken
A. Meuwese-Jongejeugd (NSDSK, Amsterdam)
Samenvatting
 1Meuwese
Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen in de leeftijd 4 tot 19 jaar
N. Uilenburg1, A. Meuwese1, P. Brienesse1, Th. Goverts2, G. Spaai1 & J. Meloen1,2 (1NSDSK, Amsterdam, 2VUmc, Amsterdam)
Samenvatting
 1Uilenburg
Gehoorscreening via telefoon en internet: ervaringen met de Nationale Hoortest
C. Smits & J. Festen (VUmc, Amsterdam)
Samenvatting
 1Smits
Interventies na gehoorscreening bij volwassenen- Een systematische review
M. Pronk, S.E. Kramer, A. Davis, D. Stephens, M. Parazzini, F. Grandori, et al. (participating in: AHEAD III: Assessment of Hearing in the Elderly: Aging and Degeneration)
Samenvatting
 1Pronk

 

Vrije voordrachten:

De relatie tussen het tinnitusspectrum en het toonaudiogram
H. Haalboom, E. Wiersinga-Post & P. van Dijk (Universitair AC, Groningen)
Samenvatting
 1Haalboom
Contralaterale suppressie van click-evoked otoakoestische emissies bij patiënten met tinnitus
E. de Kleine, L. Geven, H. Wit, R. Free & P.Dijk (Groningen, UMCG)
Samenvatting
 1DeKleine
Elektro-akoestische stimulatie van de cochlea in cavia’s met laagfrequent restgehoor
C. Stronks (UMC, Utrecht)
Samenvatting
 1Stronks
Meerwaarde van een super-directioneel hoortoestel voor het verstaan in rumoer
L. Mens (Nijmegen, UMCN)
Samenvatting
 1Mens
Evidence-based Richtlijnontwikkeling Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn
L.J.C. Anteunis (KNO/AC Maastricht UMC, Werkgroep Otitis Media)
Samenvatting
 1Anteunis
Diagnostiek van auditieve verwerkingsproblemen: evaluatie en richtlijnen
K. Neijenhuis & J. de Frel (Koninklijke Auris Groep, Audiologisch Centrum voor Gehoor, Spraak en Taal, Rotterdam)
Samenvatting
1Neijenhuis
Meten van spraakverstaan van volwassenen met een cochleair implantaat in stilte en in lawaai
M.W. Kaandorp, S.T. Goverts, P.Merkus, J.C.M. Smits & J.M. Festen (VU medisch centrum, Amsterdam)
Samenvatting
 1Kaandorp