Neonatale gehoorscreening tijdelijk stopgezet

Afgelopen weekend zijn er daarom meerdere gesprekken gevoerd met veldpartijen en het Ministerie van VWS t.a.v. de uitvoering van de gehoorscreening. Hierbij is duidelijk geworden dat de hielprikscreening een nóg hogere prioriteit heeft dan de gehoorscreening, vanwege de urgentie voor het zeer snel na de geboorte inzetten van behandeling indien nodig.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot het besluit van het Ministerie van VWS om de gehoorscreening tijdelijk stop te zetten,  m.i.v. dinsdag 24 maart t/m 6 april a.s. De hielprikscreening blijft dus wel doorgaan! De Tweede Kamer zal hierover later deze week via een brief door de staatssecretaris geïnformeerd worden. Een bericht op de website van RIVM volgt. Inhoudelijke informatie over het tijdelijk stopzetten van de gehoorscreening staat op onze webpagina over de gehoorscreening:  www.pns.nl/gehoortest-baby/professionals/coronavirus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *