In memoriam Theo Kapteijn

In memoriam Theo Kapteijn

Geachte NVA-leden,

Zojuist ontvingen wij bericht dat onze collega Theo Kapteijn op maandag 3 december is overleden op de leeftijd van 82 jaar. Theo was in dienst van de Vrije Universiteit vanaf 1962 en hoofd van het afdeling Audiologie vanaf de opening van het VU-ziekenhuis in 1964 tot aan zijn pensionering. Theo was een warm mens; bij patiënten was hij geliefd om zijn inlevingsvermogen en betrokkenheid. In zijn functie droeg hij bij aan de opleiding van vele KNO-artsen en was verantwoordelijk voor de opleiding van menig klinisch fysicus-audioloog. Zijn wetenschappelijke belangstelling betrof audiologie in de volle breedte, van technische aspecten in diagnostiek en revalidatie tot de psychosociale aspecten van een leven met slechthorendheid.

Theo was erelid van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie. Binnen de NVA verzorgde hij vele voordrachten, voerde de redactie bij meerdere NVA-publicaties, was bestuurslid , nam mede het initiatief voor het Leerboek Audiologie op Internet en werkte daadkrachtig aan de invulling van dit dynamische naslagwerk.

Wij wensen zijn familie sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van de NVA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *