Golden Hearing Music Perception Test

Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van velen. Niet iedereen ervaart muziek hetzelfde. Zij die van jongs af aan met muziek zijn opgegroeid luisteren anders naar muziek, dan degene die dat niet hebben gedaan en op latere leeftijd van muziek willen gaan genieten. Een bijzondere groep hierbij is de slechthorende medemens, die een hoortoestel draagt. De slechthorenden hebben veel moeite om met een hoortoestel naar muziek te luisteren. Nogal eens doet een slechthorende het hoortoestel uit als er naar muziek geluisterd gaat worden. Kennelijk is de “versterking” van muziek in een hoortoestel veel ingewikkelder dan de versterking van de gesproken taal.

Om al deze redenen is “Golden Hearing” door ondergetekenden opgericht en is, in samenwerking met de afdeling Audiologie van het LUMC, een test (de Golden Hearing Music Perception Test) gemaakt, waarin verschillende parameters gescoord kunnen worden. Deze parameters representeren een aantal aspecten van muziekbeleving. Gedacht moet dan worden aan o.a. toonhoogte, melodie, ritme, etc. Wij zijn nu in een fase waarin we grote groepen goedhorenden willen gaan meten om data te verzamelen. In een volgende fase willen we ook grote groepen slechthorenden gaan testen.

Met al deze data willen we uiteindelijk een verbeterde muziekbeleving voor slechthorenden met een hoortoestel ontwikkelen. U zou ons een groot plezier doen om onderstaande test te doen. De test is volledig anoniem en uw testresultaten zullen uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. De test bevindt zich in een ontwikkelingsfase.

Via deze link kunt u deelnemen aan de test: https://goldenhearing.nl/perceptietest.

Op- en aanmerkingen kunt U sturen naar : info@goldenhearing.nl.

Namens Golden Hearing hartelijk dank,

Met collegiale groeten,

Berend Glazenburg

Evert Rijntjes

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.