Eerste zelfhulpboek voor mensen met oorsuizen en hyperacusis

Veel Nederlanders hebben last van oorsuizen (tinnitus) of overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis). Deze aandoeningen kunnen het dagelijks leven op ingrijpende wijze beïnvloeden en zijn bovendien vaak van blijvende aard. Dit betekent echter niet dat je er altijd in dezelfde mate last van hoeft te hebben, aldus Arno Lieftink. In zijn boek Oorzaken beschrijft de psycholoog een effectieve zelfhulpmethode waarmee de continue hinder aanzienlijk kan worden verminderd. Het boek is een uitgave van Boom uitgevers Amsterdam.

Ermee leren leven
Ondanks dat tinnitus en hyperacusis veel voorkomen, bestaat er nog geen genezende behandeling voor. De meeste mensen met deze klachten krijgen te horen dat ze er maar ‘mee moeten leren leven’. Gelukkig hoeft dit niet te betekenen dat ze de rest van hun leven in dezelfde mate hinder zullen ervaren van hun klacht. Er zijn behandelingen ontwikkeld waardoor voor de meeste mensen de klachten in ernst afnemen en goed hanteerbaar worden. Een combinatie van goede uitleg over de klachten (‘psycho-educatie’) en cognitieve gedragstherapie blijkt de meest succesvolle aanpak te zijn.

Effectieve zelfhulpmethode
In Oorzaken is deze benadering uitgewerkt tot een methode waarmee mensen zoveel mogelijk zichzelf kunnen helpen. Daarbij wordt vooral gebruikgemaakt van technieken uit de acceptatie- en commitmenttherapie (ACT). Wie met de methode aan de slag gaat, zal zien dat de negatieve impact van de aandoening afneemt. Er ontstaat gewenning aan de tinnitus, waardoor deze steeds neutraler en vaak niet meer bewust wordt gehoord. Wie lijdt aan hyperacusis vindt een manier waarop het omgaan met geluiden normaler wordt. De methode vraagt geduld en inzet maar wie zich eraan waagt, ondervindt vrijwel zeker verlichting.

Inzicht en gedragsverandering
Oorzaken bestaat uit twee delen. In de eerste hoofdstukken krijgt de lezer uitleg over de wetenschappelijke kennis over tinnitus en hyperacusis. De uitleg richt zich vooral op dié elementen waarvan bekend is dat er verandering bij mogelijk is. Het tweede deel bevat vooral veel praktische adviezen en oefeningen. Net als iedere andere blijvende verandering vergt de methode tijd, energie, wilskracht en de bereidheid het eigen gedrag te veranderen.

De auteur
Arno Lieftink is al vele jaren werkzaam als psycholoog bij de audiologische afdelingen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Bestelinformatie: ISBN 9789024400553 – 251 pagina’s – € 24,95

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *