Audicienregister: Patiëntenverenigingen en keurmerk StAr tekenen intentieverklaring

Door middel van deze link attenderen wij u op een nieuwsbericht op de website van het Audicienregister inzake het ondertekenen van de intentieverklaring door de patiëntenverenigingen en het Audicienregister.