4-9 februari Week van het Oorsuizen: Tinnitus Symposium Rotterdam

Tinnitus Symposium op 9 februari 2019 in Rotterdam
Nieuw breinonderzoek, protocollen en behandelingen
Houten, 10 januari 2019 – Stichting Hoormij organiseert een Tinnitus Symposium op zaterdag 9 februari 2019 in Rotterdam. Het is één van de activiteiten die de Stichting initieert tijdens de Week van het Oorsuizen. Mensen met beginnende tinnitus of oorsuizen hebben veel vragen, maar vooral ook zorgen. Wat is het? Hoe kom ik eraan? En vooral hoe kom ik er vanaf? Tijdens het symposium informeren Nederlandse onderzoekers en behandelaren van tinnitus de bezoekers over de stand van zaken op gebied van onderzoek, ontwikkelingen en behandeling. Denk aan mogelijke oorzaken van tinnitus, de effectiviteit van behandelingen en actueel wetenschappelijk onderzoek.

Tinnitus is het waarnemen van een piep, brom, fluit, suis, gepomp of ander geluid in het hoofd, of in één of beide oren, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Tinnitus noem je ook wel oorsuizen. Het geluid kan zo indringend zijn dat het van invloed is op alle facetten van je leven. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Het aantal stijgt, vooral onder jongeren. Goede voorlichting en preventie zijn meer dan ooit nodig. Van 4 tot en met 9 februari 2019 organiseert Stichting Hoormij voor de 5e keer de Week van het Oorsuizen.

Op zoek naar een remedie
Er is, in verreweg de meeste gevallen, nog geen medicijn, operatieve ingreep of behandeling die de oorzaak van de tinnitus wegneemt. Mensen moeten leren omgaan met de klachten. Een toenemend aantal therapieën en behandelingen kan hierbij ondersteunen. Het succes van de aangeboden begeleiding varieert nogal en is afhankelijk van factoren die zowel met de aard van de tinnitus als met de persoon zelf te maken hebben. Zelfs als de behandeling succesvol is, blijft de tinnitus merkbaar aanwezig, maar op een wijze die minder belastend is.

Ontwikkelingen op het gebied van onderzoek
Wereldwijd vindt er veel wetenschappelijk onderzoek plaats naar zowel oorzaken als behandelingen. In Europa zijn, gefinancierd met Europese subsidiegelden, grootschalige projecten gestart waarbij een onderzoekers op het gebied van tinnitus wordt opgeleid. Ook enkele Nederlandse Universitair Medische Centra participeren hierin. Het programma van het symposium vindt u in onze agenda

Meer informatie en aanmelden
Het symposium vindt plaats op het Wartburg College, Carnissesingel 20 in Rotterdam. Op www.stichtinghoormij.nl vind je meer informatie over tinnitus, het symposium en de week van het oorsuizen.

Bij Stichting Hoormij kan iedereen terecht met vragen over slechthorendheid, tinnitus, brughoektumor, hyperacusis, CI, en evenwichtsaandoeningen, zoals de ziekte van Ménière. Hoormij biedt informatie, advies, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Voor veel gehooraandoeningen bestaat nog geen behandeling die de aandoening vertraagt of stopt. Het doel van Stichting Hoormij is om meer (h)erkenning te krijgen voor de vaak onzichtbare gevolgen van gehooraandoeningen en daarmee de kwaliteit van leven te vergroten. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Hoormij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *