In memoriam Reinier Plomp

Gisteravond ontvingen wij het bericht dat Reinier Plomp in de ochtend van 21 januari is overleden op de leeftijd van 92 jaar. Hij was lid van verdienste van de Nederlandse Vereniging voor Audiologie.

Reinier heeft een belangrijke rol gespeeld in ons vakgebied, met zijn werk dat van grote invloed is geweest op de psycho-akoestiek. Tot op de dag van vandaag worden zijn artikelen geciteerd en zijn inzichten over perceptie gebruikt. Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw heeft hij als wetenschapper en afdelingshoofd bij het Instituut voor Zintuigfysiologie van TNO in Soesterberg veel psycho-akoestisch onderzoek geïnitieerd. Daar ontwikkelde hij interesse in spraakverstaan en de rol van het brein in het horen. In 1972 werd hij hoogleraar experimentele audiologie aan de VU in Amsterdam en heeft daar ruim 20 jaar onderzoek gedaan en vele promovendi begeleid. De meesten van hen hebben een carrière in de audiologie opgebouwd; enkelen hebben zelf als hoogleraar Reiniers gedachtegoed verder tot ontwikkeling gebracht.
Ook in de jaren na zijn pensionering heeft Reinier zijn bijdrage geleverd aan ons vak. In 2020 heeft hij nog het boekje “Horen, een mysterie” geschreven voor iedereen die belangstelling heeft in de audiologie.

Wij wensen zijn vrouw Rita, familie en vrienden sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van de NVA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *